Què és el Turnaround Management?

Turnaround Management és el procés dedicat a la renovació d’una organització buscant recuperar la seva rendibilitat.

Es focalitza en l’anàlisi de la situació i en la planificació per a salvar empreses en dificultat i convertir-les de nou a la rendibilitat. El Turnaround Management involucra activitats de:

  • Identificació de les causes primàries del fracàs
  • Revisió de procediments administratius
  • Operacions de reestructuració empresarial
  • Gestió orientada a la reducció de costos
  • Identificació i anàlisi de les amenaces i oportunitats del mercat
  • Així com també les debilitats i fortaleses de l’organització

Totes aquestes amb la finalitat d’establir una estratègia de recuperació i implementar-la.