Què és el Interim Management?

Interim Management és la provisió d’executius d’alta capacitat i experiència per cobrir temporalment funcions directives dins d’una organització.

Això es concreta amb l’encàrrec per temps determinat d’un executiu de comprovada experiència i capacitat, per a la gestió d’un període de transició, o canvi, dins d’una organització. Aquesta solució es torna particularment útil en situacions que no requereixen d’una figura permanent a l’empresa, es fa impossible de trobar en un breu període de temps, o no hi ha cap executiu intern en l’organització amb les capacitats o el temps disponible necessaris per dur a terme l’operació.

Existeixen nombroses situacions en l’activitat empresarial en les quals la incorporació d’un Interim Manager pot resultar efectiva. Aquestes situacions tenen com a factor comú la temporalitat, podent diferir consistentment en base als objectius i / o mètodes d’execució. Entre elles podem citar:

  • Desenvolupament d’un projecte específic i temporalment definit
  • Entrada a nous mercats
  • Operacions de reestructuració d’unitats o àrees de negoci
  • Gestió de períodes de transició
  • Faltes sobtades en el quadre directiu
  • Management Buy Out (MBO)
  • Operacions d’ampliació de capital
  • Adquisicions i fusions