Què és el Crisis Management?

Crisis Management és el procés mitjançant el qual una organització s’enfronta amb un esdeveniment imprevist i d’importància transcendental que amenaça a l’organització, els seus stakeholders, o la societat en general. La gran majoria de les situacions de crisi té tres elements en comú:

  • Hi ha una amenaça per a l’organització.
  • L’amenaça es presenta com element sorpresa.
  • El temps de reacció és limitat.

D’altra banda, s’ha de considerar que la crisi involucra un procés de transformació, en el qual l’estructura i procediments habituals de l’organització ja no són efectius i, per tant, no han de ser mantinguts. Conseqüentment, hi ha un quart element comú en les situacions de crisi:

  • La necessitat de canvi, vist com procés de reestructuració, renovació de l’organització i els seus procediments, per contrastar i superar la crisi.

A diferència del Risk Management, o Administració del Risc, -que implica la identificació prèvia d’amenaces potencials i la implementació d’estratègies per evitar aquestes amenaces- al Crisis Management l’organització es troba a enfrontar les amenaces després que aquestes ja s’han fet realitat. En aquesta òptica, l’entrada oportuna d’un directiu extern amb les capacitats i experiència per analitzar la situació de crisi, comprendre i valorar els seus elements fonamentals, identificar les estratègies de sortida, i manejar el difícil procés de recuperació representaria un element clau per a l’èxit de l’organització.